Marcel2 - lekarze dla zwierz─ůt

Weterynarz

 

 

INFORMACJE

 

Godziny pracy poszczególnych oddzia┼éów Marcel 2 znajd─ů Pa┼ästwo na podstronie GODZINY PRACY.
 
Znajduj─ů si─Ö tam równie┼╝ informacje odno┼Ťnie pracy oddzia┼éów w dni ┼Ťwi─ůteczne (Wielkanoc, Bo┼╝e Narodzenie, Nowy Rok oraz dni ustawowo wolne od pracy).
 
Godziny Pracy Recepcji w oddziale BEMOWO :
 
poniedzia┼éek - pi─ůtek:   8:00 - 20:00,
sobota:  9:00 - 17:00 
 
 
W niektórych sytuacjach nasze telefony mog─ů by─ç zaj─Öte, lub mog─ů wyst─ůpi─ç trudno┼Ťci w  dodzwonieniu si─Ö do nas.
Oznacza to, iż cały nasz personel zaangażowany jest udzielaniem pomocy pacjentom.
 

(ZAWSZE PRIORYTETEM DLA NAS BY┼üO, JEST I B─śDZIE RATOWANIE ┼╗YCIA)


W przypadku wyst─ůpienia takiej sytuacji bardzo prosimy o wyrozumia┼éo┼Ť─ç i telefon po pewnym czasie.
 
Na chwil─Ö obecn─ů ze wzgl─Ödów techniczno-organizacyjnych nie umawiamy konsultacji specjalistycznych drog─ů e-mailow─ů.
 
Uprzejmie informujemy, i┼╝ umówiona godzina konsultacji specjalistycznej mo┼╝e ulec zmianie w szczególno┼Ťci w wypadkach wymagaj─ůcych
natychmiastowej pomocy lekarskiej ratuj─ůcej ┼╝ycie .

Niektórzy pacjenci dla postawienia prawid┼éowego rozpoznania wymagaj─ů równie┼╝ po┼Ťwi─Öcenia wi─Ökszej ilo┼Ťci czasu oraz przeprowadzenia dodatkowych bada┼ä diagnostycznych. Takie sytuacje mog─ů niestety powodowa─ç opó┼║nienia.

BARDZO UPRZEJMIE PROSIMY O WYROZUMIA┼üO┼Ü─ć
 

 

BADANIA DODATKOWE

 

Pobieranie krwi do badań morfologicznych, biochemicznych, hormonalnych odbywa się codziennie w godzinach naszej pracy.
 
Przed badaniem krwi zwierz─Ö powinno by─ç na czczo przynajmniej 8-10 h (w indywidulanych przypadkach wskazana jest g┼éodówka nawet 24 h).
 
Przyjmowanie moczu, ka┼éu, pobieranie wymazów bakteriologicznych oraz mykologicznych odbywa si─Ö codziennie w godzinach pracy poszczególnych oddzia┼éów.
 
Cytologia pochwy (ocena mikroskopowa wraz z opisem) oraz badanie endoskopowe pochwy wykonywane s─ů po wcze┼Ťniejszym umówieniu
(konsultacje ginekologiczno-położnicze).
 
Badanie mikroskopowe zeskrobin skórnych wykonywane jest na miejscu i nie wymaga umówienia.


Badania USG wykonywane s─ů po wcze┼Ťniejszym umówieniu (konsultacje USG). Przed badaniem USG wskazana jest g┼éodówka 8h.
Do badanie USG p─Öcherza moczowego zwierz─Ö nie powinno oddawa─ç moczu przynajmniej 4h przed badaniem.

 
Badania RTG wykonywane w znieczuleniu wymagaj─ů wcze┼Ťniejszego umówienia (konsultacje RTG) oraz przygotowania dietetycznego pacjenta (zgodnie z zaleceniem lakarza).

Pozosta┼ée badania RTG nie wymagaj─ů rezerwacji terminu (opisy niektórych bada┼ä RTG mog─ů by─ç jednak wydawane do 48h po wykonaniu radiogramu).
 
Badania endoskopowe zawsze wymagaj─ů wcze┼Ťniejszego umówienia oraz przygotowania dietetycznego.
 
Badania EKG oraz echokardiograficzne (echo serca) wymagaj─ů wcze┼Ťniejszego umówienia.
 
JE┼╗ELI MASZ W─äTPLIWO┼ÜCI ZAWSZE SPYTAJ LEKARZA PROWADZ─äCEGO JAK PRAWID┼üOWO PRZYGOTOWA─ć ZWIERZ─ś DO BADANIA?
 


PLANOWE ZABIEGI OPERACYJNE

 

Zawsze wymagaj─ů wcze┼Ťniejszego umówienia.
 
Przed ka┼╝d─ů operacj─ů (nawet przed sterylizacj─ů/kastracj─ů) zawsze zalecamy przeprowadzenie badania klinicznego przez lekarza, co pozwala BEZPIECZENIE zakwalifikowa─ç zwierz─Ö do zabiegu operacyjnego.
 
U zwierz─ůt (w szczególno┼Ťci starszych) przed planowymi zabiegami operacyjnymi zawsze zalecamy wykonanie przynajmniej podstawowego badania krwi.
 
Rodzaj narkozy dobierany jest zale┼╝nie od wieku, stanu ogólnego pacjenta oraz wyniku przeprowadzonych bada┼ä.

Zawsze przed zabiegami planowymi staramy si─Ö dok┼éadnie oceni─ç stan ogólny pacjentów, aby zminimalizowa─ç ryzyko przeprowadzanej operacji.
 
Pacjenci po operacjach wydawani s─ů dopiero po wybudzeniu (nie po operacji !!!).
 
Moment wydania pacjenta ustala lekarz – operator !!!
 
JE┼╗ELI MASZ W─äTPLIWO┼ÜCI ZAPYTAJ LEKARZA JAKIE BADANIA WARTO WYKONA─ć PRZED PLANOWYM ZABIEGIEM OPERACYJNYM?

BEZPIECZE┼âSTWO PACJENTÓW ZAWSZE BY┼üO, JEST I B─śDZIE DLA NAS NAJWA┼╗NIEJSZE !!!
 

 

Je┼╝eli w czasie wizyty co┼Ť nie jest dla pa┼ästwa jasne  bardzo prosimy o zadawanie pyta┼ä.

Zawsze staramy si─Ö s┼éu┼╝y─ç pomoc─ů oraz udziela─ç mo┼╝liwie wyczerpuj─ůcych informacji na temat stanu zdrowia naszych pacjentów.

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

RODO

 

 

Klauzula Informacyjna dotycz─ůca ochrony danych osobowych

 

1. Zgodnie z atr. 13 ust. 1-2 rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informujemy, ┼╝e administratorem Pa┼ästwa danych osobowych jest:

Klinika dla Zwierz─ůt Marcel 2 z siedzib─ů

ul. Radiowa 16 paw. 8

01-485 Warszawa

2. Pa┼ästwa dane osobowe przetwarzane s─ů w celach bezpo┼Ťrednio zwi─ůzanych z us┼éugami ┼Ťwiadczonymi przez Klinik─Ö dla zwierz─ůt Marcel 2 jak równie┼╝ nasz oddzia┼é przy ul. Wo┼éoska 52 w Warszawie. Podanie przez Pa┼ästwa danych jest dobrowolne. W ┼Ťwietle RODO wyra┼╝enie przez Pa┼ästwa zgody na przetwarzanie danych mo┼╝e nast─ůpi─ç w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej, jak równie┼╝ w formie jednoznacznego dzia┼éania. Pa┼ästwa dane mog─ů by─ç przechowywane bezterminowo, nie krócej jednak ni┼╝eli wynika to z odr─Öbnych przepisów w szczególno┼Ťci z ustawy z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381), ustawy o zak┼éadach leczniczych dla zwierz─ůt z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz.U. 2004 Nr 11, poz. 95) oraz przepisów wykonawczych.

3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

4. Zgodnie z RODO przys┼éuguje Pa┼ästwu równie┼╝ :

- prawo dost─Öpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

- prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych

- prawo do usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania danych

- prawo do przenoszenia danych

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

5. Pa┼ästwa dane osobowe mog─ů zosta─ç przekazane / udost─Öpnione podmiotom wspó┼épracuj─ůcym w zakresie niezb─Ödnym do realizacji zada┼ä w tym w szczególno┼Ťci:  Krajowej oraz Warszawskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej, podmiotom ┼Ťwiadcz─ůcym us┼éugi laboratoryjne oraz diagnostyczne, firm─ů ksi─Ögowym, prawniczym, informatycznym, likwidatorom szkód, innym podmiotom w zwi─ůzku ze ┼Ťwiadczeniem us┼éug lekarsko-weterynaryjnych w ramach obowi─ůzuj─ůcego prawa.

6. Klinika dla Zwierz─ůt Marcel 2 nie zamierza przekazywa─ç Pa┼ästwa danych do pa┼ästwa trzeciego jak równie┼╝ do organizacji mi─Ödzynarodowych.

7. W oparciu o Pa┼ästwa dane osobowe Klinika dla zwierz─ůt Marcel 2 nie b─Ödzie podejmowa─ç wobec Pa┼ästwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji b─Öd─ůcych wynikiem profilowania.

8. Realizacja przed podmiot Klinika dla Zwierz─ůt Marcel 2 Pa┼ästwa uprawnie┼ä przewidzianych w RODO nie stoi w sprzeczno┼Ťci z obowi─ůzkami przewidzianymi w przepisach szczegó┼éowych, a w szczególno┼Ťci nie b─Ödzie narusza─ç stosownych przepisów ustawy z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381)

https://www.cartierwatch.to/ youngsexdoll https://www.movadowatch.to/ replicas hublot watches https://www.replica-watches.is fake rolex