https://www.traditionrolex.com/45

Marcel2 - lekarze dla zwierząt

Weterynarz

 

 

INFORMACJE

 

Godziny pracy poszczególnych oddziałów Marcel 2 znajdą Państwo na podstronie GODZINY PRACY.
 
Znajdują się tam również informacje odnośnie pracy oddziałów w dni świąteczne (Wielkanoc, Boże Narodzenie, Nowy Rok oraz dni ustawowo wolne od pracy).
 
Godziny Pracy Recepcji w oddziale BEMOWO :
 
poniedziałek - piątek:   8:00 - 20:00,
sobota:  9:00 - 17:00 
 
 
W niektórych sytuacjach nasze telefony mogą być zajęte, lub mogą wystąpić trudności w  dodzwonieniu się do nas.
Oznacza to, iż cały nasz personel zaangażowany jest udzielaniem pomocy pacjentom.
 

(ZAWSZE PRIORYTETEM DLA NAS BYŁO, JEST I BĘDZIE RATOWANIE ŻYCIA)


W przypadku wystąpienia takiej sytuacji bardzo prosimy o wyrozumiałość i telefon po pewnym czasie.
 
Na chwilę obecną ze względów techniczno-organizacyjnych nie umawiamy konsultacji specjalistycznych drogą e-mailową.
 
Uprzejmie informujemy, iż umówiona godzina konsultacji specjalistycznej może ulec zmianie w szczególności w wypadkach wymagających
natychmiastowej pomocy lekarskiej ratującej życie .

Niektórzy pacjenci dla postawienia prawidłowego rozpoznania wymagają również poświęcenia większej ilości czasu oraz przeprowadzenia dodatkowych badań diagnostycznych. Takie sytuacje mogą niestety powodować opóźnienia.

BARDZO UPRZEJMIE PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ
 

 

BADANIA DODATKOWE

 

Pobieranie krwi do badań morfologicznych, biochemicznych, hormonalnych odbywa się codziennie w godzinach naszej pracy.
 
Przed badaniem krwi zwierzę powinno być na czczo przynajmniej 8-10 h (w indywidulanych przypadkach wskazana jest głodówka nawet 24 h).
 
Przyjmowanie moczu, kału, pobieranie wymazów bakteriologicznych oraz mykologicznych odbywa się codziennie w godzinach pracy poszczególnych oddziałów.
 
Cytologia pochwy (ocena mikroskopowa wraz z opisem) oraz badanie endoskopowe pochwy wykonywane są po wcześniejszym umówieniu
(konsultacje ginekologiczno-położnicze).
 
Badanie mikroskopowe zeskrobin skórnych wykonywane jest na miejscu i nie wymaga umówienia.


Badania USG wykonywane są po wcześniejszym umówieniu (konsultacje USG). Przed badaniem USG wskazana jest głodówka 8h.
Do badanie USG pęcherza moczowego zwierzę nie powinno oddawać moczu przynajmniej 4h przed badaniem.

 
Badania RTG wykonywane w znieczuleniu wymagają wcześniejszego umówienia (konsultacje RTG) oraz przygotowania dietetycznego pacjenta (zgodnie z zaleceniem lakarza).

Pozostałe badania RTG nie wymagają rezerwacji terminu (opisy badań RTG zazwyczaj wydawane są w czasie do 72 godzin – 3 dni robocze, w niektórych przypadkach opisy  mogą być wydawane w późniejszym treminie tj. do 14 dni).
 
Badania endoskopowe zawsze wymagają wcześniejszego umówienia oraz przygotowania dietetycznego.
 
Badania kardiologiczne (echo serca / EKG) wymagają wcześniejszego umówienia.
 
JEŻELI MASZ WĄTPLIWOŚCI ZAWSZE SPYTAJ LEKARZA PROWADZĄCEGO JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ ZWIERZĘ DO BADANIA?
 


PLANOWE ZABIEGI OPERACYJNE

 

Zawsze wymagają wcześniejszego umówienia.
 
Przed każdą operacją (nawet przed sterylizacją/kastracją) zawsze zalecamy przeprowadzenie badania klinicznego przez lekarza, co pozwala BEZPIECZENIE zakwalifikować zwierzę do zabiegu operacyjnego.
 
U zwierząt (w szczególności starszych) przed planowymi zabiegami operacyjnymi zawsze zalecamy wykonanie przynajmniej podstawowego badania krwi.
 
Rodzaj narkozy dobierany jest zależnie od wieku, stanu ogólnego pacjenta oraz wyniku przeprowadzonych badań.

Zawsze przed zabiegami planowymi staramy się dokładnie ocenić stan ogólny pacjentów, aby zminimalizować ryzyko przeprowadzanej operacji.
 
Pacjenci po operacjach wydawani są dopiero po wybudzeniu (nie po operacji !!!).
 
Moment wydania pacjenta ustala lekarz – operator !!!
 
JEŻELI MASZ WĄTPLIWOŚCI ZAPYTAJ LEKARZA JAKIE BADANIA WARTO WYKONAĆ PRZED PLANOWYM ZABIEGIEM OPERACYJNYM?

BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW ZAWSZE BYŁO, JEST I BĘDZIE DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE !!!
 

 

Jeżeli w czasie wizyty coś nie jest dla państwa jasne  bardzo prosimy o zadawanie pytań.

Zawsze staramy się służyć pomocą oraz udzielać możliwie wyczerpujących informacji na temat stanu zdrowia naszych pacjentów.

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

RODO

 

 

Klauzula Informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

 

1. Zgodnie z atr. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest:

Klinika dla Zwierząt Marcel 2 z siedzibą

ul. Radiowa 16 paw. 8

01-485 Warszawa

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach bezpośrednio związanych z usługami świadczonymi przez Klinikę dla zwierząt Marcel 2 jak również nasz oddział przy ul. Wołoska 52 w Warszawie. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. W świetle RODO wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej, jak również w formie jednoznacznego działania. Państwa dane mogą być przechowywane bezterminowo, nie krócej jednak niżeli wynika to z odrębnych przepisów w szczególności z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381), ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz.U. 2004 Nr 11, poz. 95) oraz przepisów wykonawczych.

3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

4. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również :

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

- prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych

- prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych

- prawo do przenoszenia danych

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane / udostępnione podmiotom współpracującym w zakresie niezbędnym do realizacji zadań w tym w szczególności:  Krajowej oraz Warszawskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej, podmiotom świadczącym usługi laboratoryjne oraz diagnostyczne, firmą księgowym, prawniczym, informatycznym, likwidatorom szkód, innym podmiotom w związku ze świadczeniem usług lekarsko-weterynaryjnych w ramach obowiązującego prawa.

6. Klinika dla Zwierząt Marcel 2 nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego jak również do organizacji międzynarodowych.

7. W oparciu o Państwa dane osobowe Klinika dla zwierząt Marcel 2 nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

8. Realizacja przed podmiot Klinika dla Zwierząt Marcel 2 Państwa uprawnień przewidzianych w RODO nie stoi w sprzeczności z obowiązkami przewidzianymi w przepisach szczegółowych, a w szczególności nie będzie naruszać stosownych przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381)

cute phone casesuseful sourcestores