Marcel2 - lekarze dla zwierz─ůt

Weterynarz

 

 

PASZPORTY

 

Wymagania stawiane przez kraje Unii Europejskiej w przypadku wjazdu zwierz─ůt towarzysz─ůcych (psów, kotów, fretek) na ich terytorium mog─ů znacz─ůco równi─ç si─Ö w danym kraju.

 

 

Aktualne wymagania odno┼Ťnie przemieszczania zwierz─ůt towarzysz─ůcych po terytorium UE (obowi─ůzuje od dnia 1 stycznia 2012 r.)

 

znajd─ů pa┼ästwo na stronie internetowej G┼üÓWNEGO INSPEKTORATU WETERYNARII  w zak┼éadce Podró┼╝e ze zwierz─Ötami

 

towarzysz─ůcymi.

 

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroze-ze-zwierzetami-towarzyszacymi

 

 


Psy, koty, fretki 


1. Musz─ů by─ç zidentyfikowane za pomoc─ů MIKROCZIPU.
Mikroczip musi spe┼énia─ç nast─Öpuj─ůce wymogi: (zgodnie z za┼é─ůcznikiem Ia Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
438/2010 nr 438/2010 z dnia 19 maja 2010 r. zmieniaj─ůce rozporz─ůdzenie (WE) nr 998/2003 (w sprawie wymogów dotycz─ůcych zdrowia
zwierz─ůt, stosowanych do przemieszczania zwierz─ůt domowych o charakterze niehandlowym) Standardowy system identyfikacji elektronicznej
oznacza pasywne, przeznaczone wy┼é─ůcznie do odczytu urz─ůdzenie identyfikuj─ůce o cz─Östotliwo┼Ťci radiowej (»transponder«):

a.  zgodne z norm─ů ISO 11784 i wykorzystuj─ůce technologi─Ö HDX lub FDX-B;
b.  mo┼╝liwe do odczytania przez czytnik zgodny z norm─ů ISO 11785. Tatua┼╝e (wyra┼║nie czytelne) s─ů metod─ů identyfikacji zwierz─ůt,
która akceptowana by┼éa do dnia 3 lipca 2011 r. Po tym okresie jedyn─ů, obowi─ůzuj─ůc─ů podczas przemieszczania, metod─ů znakowania psów, kotów i fretek jest oznakowanie mikroczipem.

2. Musz─ů zosta─ç zaszczepione przeciwko w┼Ťciekli┼║nie.
Szczepienie uzyskuje wa┼╝no┼Ť─ç po up┼éywie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierz─Öcia w wieku powy┼╝ej 3 miesi─ůca ┼╝ycia (Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiaj─ůca okres, po którym szczepienie przeciwko
w┼Ťciekli┼║nie uwa┼╝a si─Ö za wa┼╝ne). W przypadku kolejnych szczepie┼ä przeprowadzanych regularnie w odst─Öpach wskazanych w odpowiedniej sekcji paszportu (dawki przypominaj─ůce), szczepienie uzyskuje wa┼╝no┼Ť─ç w dniu podania dawki przypominaj─ůcej szczepionki.
Data szczepienia nie mo┼╝e by─ç wcze┼Ťniejsza ni┼╝ data wprowadzenia mikroczipu zwierz─Öcia.

3. Musz─ů by─ç zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upowa┼╝nionego lekarza weterynarii, po┼Ťwiadczaj─ůcy wa┼╝no┼Ť─ç szczepienia przeciwko w┼Ťciekli┼║nie. Rejestry lekarzy upowa┼╝nionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i fretek prowadz─ů w┼éa┼Ťciwe okr─Ögowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy lekarzy upowa┼╝nionych do wystawania paszportów dla zwierz─ůt domowych w poszczególnych województwach s─ů dost─Öpne na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl.
 

 Obowi─ůzuj─ůce oficjalne nazwy Pa┼ästw UE:

Królestwo Belgii
Królestwo Danii
Republika Federalna Niemiec
Republika Grecka
Królestwo Hiszpanii
Republika Francuska
Irlandia
Republika Włoska
Wielkie Ksi─Östwo Luksemburga
Królestwo Niderlandów
Republika Austrii
Republika Portugalska
Republika Finlandii
Królestwo Szwecji
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii I Irlandii Pó┼énocnej
Republika Czeska
Republika Estońska
Republika Cypryjska
Republika Łotewska
Republika Litewska
Republika W─Ögierska
Republika Malty
Rzeczpospolita Polska
Republika Słowenii
Republika Słowacka